1. Instruire practică la Zguriţa Instruire practică la Zguriţa
  2. Ziua Europei 2015 Ziua Europei 2015
  3. Kuppel im Reichstag Burse IPS oferite de Bundestagul German 2016
Instruire practică la Zguriţa

Instruire practică la Zguriţa

Şcoala profesională din Zguriţa, fondată în anul 1959, poate pregăti lăcătuşi pentru viaţa profesională deja mai orientaţi spre practică: în anul 2014, graţie unei alocaţii din partea ambasadei în valoare de 12.945 Euro, a fost reutilat atelierul pentru lăcătuşi.

Ziua Europei 2015

Ziua Europei 2015

Aducem mulţumiri tuturor celor interesaţi de fotbal, care au vizitat în cadrul Zilei Europei standul Germaniei la Chişinău şi Soroca! Pe lîngă jocul de fotbal la perete cu mulţi cîştigători fericiţi, am distribuit informaţii despre Germania, despre relaţiile sale cu Republica Moldova şi privind limba germană.

Kuppel im Reichstag

Burse IPS oferite de Bundestagul German 2016

Doriţi să faceţi un stagiu practic la Parlamentul german? Bundestag-ul German în colaborare cu Freie Universität Berlin, Humboldt-Universität Berlin, Technische Universität Berlin vă invită să candidaţi pentru o Bursă Parlamentară Internaţională (IPS) cu durata de cinci luni la Berlin. Bursa Parlamentară Internaţională (Internationales Parlaments-Stipendium - IPS) se adresează tinerelor şi tinerilor cu o înaltă calificare şi interes pentru viaţa politică şi care, după încheierea Programului, se reîntorc în patria lor animaţi de voinţa de a participa activ şi responsabil la configurarea unui viitor democratic pentru ţara lor. Bundestag-ul German, Parlamentul german, oferă tinerilor prilejul de a absolvi un stagiu de 15 săptămâni pe lângă un membru al Bundestag-ului German şi de a face astfel cunoştinţă cu sistemul parlamentar german şi cu procesele de decizie politică şi, în acelaşi timp, de a acumula experienţă practică în domeniul muncii parlamentare. Selecţia bursierilor se va face de către o comisie de selecţie independentă a Bundestag-ului German.

Important

Ne-am mutat! Începând cu 08 decembrie 2014 Ambasada Republicii Federale Germania, inclusiv Secţia vize şi consulară, este situată pe str. Alexei Mateevici 82. Aici găsiţi schema căii de acces.

Bălţi

Prof. Dr. Kühnhardt în Republica Moldova

În perioada 26 – 29 aprilie 2015 Prof. Dr. Ludger Kühnhardt a vizitat oraşele Chişinău, Bălţi şi Comrat pentru a ţine mai multe lecţii publice. Directorul Centrului pentru Cercetarea Integrării Europene a Universităţii din Bonn a ţinut prelegeri la Universitatea „Alecu Russo“ din Bălţi, Universitatea de Stat din Comrat (în regiunea autonomă Găgăuzia) şi la Institutul Naţional al Justiţiei la Chişinău. În timpul prelegerilor şi discuţiilor domnul Prof. Dr. Kühnhardt a explicat ideea europeană: Uniunea este o comunitate de drept inovativă, creativă, bazată pe acceptanţă şi compromis şi care apără diversitatea. Aceste valori sînt reflectate de Uniunea Europeană în moto-ul său, care sună: „Unitate în diversitate“.

Heidelberg

Oraşe germane

Pe acesta pagina aveţi posibilitatea să cunoaşteţi viziuni personalizate despre diferite oraşe germane. Aici este prezentată o gamă largă a oraşelor germane preferate a stagiarilor ambasadei Germane.

Green Talents 2015

Green Talents 2015

Sînteţi un om de ştiinţă la început de cale şi aveţi idei originale privind dezvoltarea sustenabilă? Atunci ar trebui să deveniţi unul dintre “Green Talents“ 2015! Începînd cu anul 2009 Ministerul Federal al Educaţiei şi Cercetării organizează forumul prestigios “Green Talents – International Forum for High Potentials in Sustainable Development”, pentru a promova un schimb internaţional de idei privind “soluţiile verzi”! Informaţii mai detaliate în limba engleză găsiţi pe pagina de web www.greentalents.de

Deutschlands beste IT-Nachwuchsingenieurin, Anja Bog (25) aus Sachsen-Anhalt, ist am Freitag (23.03.2007) im Hasso-Plattner-Institut  in Potsdam auf dem Weg zur Auszeichnung. Sie schloss ihr Master-Studium im Fach "IT-Systems Engineering" mit der Traumnote 1,1 ab. Insgesamt  77 IT-Absolventen, 26 mit dem Master- und 51 mit dem Bachelor-Abschluss, des Hasso-Plattner-Instituts haben ihre Prüfungen überstanden. Insgesamt haben innerhalb von sieben Jahren seit Aufnahme des Lehrbetriebs am Hasso-Plat

Studii de masterat în limba germană la AUB (Universitatea Andrassy Budapesta)

Program pentru studii de masterat în limba germană la AUB (Universitatea Andrassy Budapesta) prin oferirea unei burse pentru ţări terţe a Serviciului German de Schimburi Academice (DAAD).

Ministrul Vasile Bîtca şi domnul Petar Gjorgjiev, manager de proiect în cadrul KfW

Examinarea unui proiect de aprovizionare cu apă si îmbunătăţire a serviciilor de canalizare în oraşul Cahul

Pe data de 24 martie 2015, doamna ambasador Ulrike Knotz a participat la ceremonia de semnare a unui acord între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova şi Banca germa...

LKW eilig auf der Straße

Interdicţii privind circulaţia camioanelor în perioada estivală

În perioada 1 iulie - 31 august a fiecărui an, în Republica Federală Germania, circulaţia camioanelor va fi restricţionată. Contăm pe înţelegerea dumneavoastră privind măsurile menţionate, necesare pentru o bună desfăşurare a traficului în perioada de vacanţă.

Ambasador Ulrike Knotz

Ambasador Ulrike Knotz

ES doamna Ulrike Knotz este începând cu 20.08.2014 ambasador al Republicii Federale Germania în Republica Moldova.

Condiţiile de acordare a vizei

Dorim să vă facilităm intrarea pe teritoriul Germaniei - aici veţi găsi toate informaţiile relevante referitoare la solicitarea unei vize.