Termenul pentru nominalizarea la Premiul destinat Învăţătorilor de Limba Germană prelungit până la 15 mai!

Buch und e-book reader Bild vergrößern (© dpa/pa/ZB)

Nominalizaţi învăţătorul* de limba germană din şcoala dumneavoastră pentru Premiul destinat Învăţătorilor de Limba Germană ediţia 2017!


Premiul pentru învăţătorii de limba germană se decernează pentru prima data în 2017, fiind o iniţiativă comună a Ambasadei Germane şi a Institutului Goethe de la Bucureşti. Vor fi oferite trei premii băneşti în valoare totală de 1000 euro. Decernarea premiilor va avea loc la în-ceputul lunii iunie în cadrul Sărbătorii de vară a limbii germane la Reşedinţa Ambasa-dorului Republicii Federale Germania în Republica Moldova.

Obiectivele instituirii Premiului pentru învăţătorii de limba germană

  • Premierea implicării şi a meritelor excelente ale învăţătorilor de limba germană
  • Aprecierea generală a muncii învăţătorilor de limba germană din instituţiile şcolare din Republica Moldova
  • Evidenţierea în mod deosebit a metodelor inovative de predare pentru o lecţie captivantă de limba germană.

Premiul va fi acordat pentru trei categorii: cel mai bun învăţător de limba germană, cel mai bun învăţător de limba germană în devenire, premiul pentru dedicarea întregii vieţi predării limbii germane.


Criteriile de eligibilitate sunt:

  • Ore reuşite de limba germană cu utilizarea conceptelor inovative de predare
  • Introducerea sau extinderea cu succes a disciplinei de limba germană în cadrul şcolii, de exemplu prin creşterea număruui de elevi sau prin numărul de elevi beneficiari ai diferitor programe de promovare, etc.
  • Participarea activă la cursuri de perfecţionare sau la activităţi extracurriculare, de exem-plu, motivarea elevilor să participle la concursuri lingvistice, programe de mobilitate pentru elevi, iniţierea parteneriatelor cu Germania, etc.
  • Promovarea limbii germane în cadrul evenimentelor şcolare sau extraşcolare.

Nominalizările
se vor efectua de către directorii instituţiilor de învăţământ cu prezentarea formularului anexat (completat în română sau rusă) acesta fiind semnat de către director. Suplimentar învăţătorul de limba germană va descrie motivele pentru care ar trebui să-i fie decernat premiul (scrisoare de intenţie max. 1 pagină). Documentele pot fi transmise Ambasadei Germane la Chişinău în format electronic la chis%27%diplo%27%de,kultur sau pe suport de hîrtie. Documentele pentru nominalizare le puteţi descărca de pe www.chis.dipo.de.

Termenul limită de depunere a dosarului de candidatură este 15 mai 2017. Aplicaţiile transmise după termenul limită nu vor fi luate în considerare. Calea de atac este exclusă.

* În prezentul anunţ, cuvintele de genul masculin vor fi interpretate ca incluzând şi genul feminin.