Proiectele mici 2016

Micile proiecte vizează îmbunătățirea calităţii vieţii tuturor păturilor sociale, în mod special a persoanelor dezavantajate şi vulnerabile. 

Bild vergrößern Ele pot fi o sursă de finanţare suplimentară pentru iniţiative cu impact social pe termen lung, beneficiari fiind cit mai mulţi membri ai societăţii. Proiectele sînt măsuri independente ale entităţilor de interes public (de stat sau private), care pot fi realizate cu susţinerea financiară a ambasadei.

Începând cu anul 2004 ambasada susţine microproiecte. Pe lîngă proiectele mari, care de regulă sunt implementate de GIZ (Agenţia pentru cooperare internaţională) sau KfW (Institutul de Credit pentru Reconstrucţii) microproiectele completează angajamentul Guvernului Federal privind politica de dezvoltare direct la faţa locului. Avantajul microproiectelor constă în faptul, că ele pot fi solicitate şi implementate mult mai repede şi cu mai puţin efort. 

De asemenea şi în 2016 ambasada va oferi finanţare pentru ideile dumneavoastră. Va atenţionăm că data limită de depunere a microproiectelor a fost pe 15 februarie 2016. Cererile de proiect nu mai sunt acceptate.

Un proiect eligibil trebuie să întrunească următoarele condiţii:

 • Proiectul dumneavoastră vine să îmbunătăţească pe termen lung condiţiile de trai ale populaţiei.
 • Nu puteţi finanţa proiectul integral din fonduri proprii. Totuşi contribuţia proprie sporeşte posibilităţile unei finanţări. Solicitantul decide mărimea contribuţiei proprii. Ea poate fi şi de natură non-financiară, de ex. prestarea muncii, punerea la dispoziţie a personalului calificat şi a încăperilor respective.
 • Proiectul trebuie să corespundă conceptului de durabilitate, el nu poate fi doar o măsură educativă, ci are şi componenta achiziţionarea echipamentului.
 • Susţinerea financiară este unică şi nu duce la obligaţii repetate din partea ambasadei.
 • Beneficiari ai proiectului trebuie să fie o instituţie de interes comun (de ex. un ONG, o şcoală). Rezultatul proiectului trebuie să fie în beneficiul societăţii si poate promova formarea profesională a mai multor persoane.
 • Finanţarea totală a proiectului este sigură (în cazul cînd contribuţiile financiare, care nu au fost solicitate de la ambasadă, sunt garantate).
 • Sînt inițiative care pot obţine suport financiar doar o singură dată.
 • Eventualele costuri, ce pot apărea ulterior, vor putea fi preluate de solicitanţii de proiect sau persoane, părţi terţe, care si-au exprimat deja acordul.

Important:

 • Instituţiile, organizaţiile pot depune numai cîte o singură cerere de finanţare, care trebuie să fie semnată de două persoane responsabile de proiect. Iniţiativele de susţinere ale persoanelor individuale şi de iniţiere a noilor afaceri pentru un grup mic de beneficiari nu vor fi acceptate. Ideile de proiecte ce ţin de domeniul medical, militar şi de activitate al poliţiei vor fi respinse. Ambasada nu este în drept să susţină proiecte în cazul în care scopul acestuia aparţine unei alte categorii financiare (precum ar fi promovarea limbii germane, ajutor umanitar şi oferirea produselor alimentare). 
 • Ambasada va trebui să respingă proiectele prin care se solicită acordarea de împrumuturi, mijloace financiare pentru cheltuielile curente (salarii, consumabile, etc.), achiziţionarea terenurilor, autovehiculelor, echipamentului tehnic pentru ministere. În afară de aceasta sunt excluse şi iniţiativele a căror durabilitate sau efect se apreciază a fi mai puţin de doi ani. Plus la toate ambasada nu va finanţa proiectele ce vor aduce beneficii în primul rând autorităţilor, instituţiilor de stat, fără ca proiectul să fie cu impact pozitiv asupra condiţiilor de trai ale localnicilor.
 • De regulă suportul financiar constituie până la 10.000 euro.

World Wide Web Bild vergrößern (© picture-alliance/Design Pics) Cum pot depune cererea?

Va atenţionăm că data- limită de depunere a microproiectelor a fost pe 15 februarie 2016. Cererile de proiect nu mai sunt acceptate.

On-line: Completaţi si transmiteţi on-line cererea de finanţare, atunci veţi primi automat o confirmare a recepţionării cererii, sau

Prin poștă: Ambasada Republicii Federale Germania, Str. A. Mateevici 82, 2009 Chișinău. 

Vă rugăm să nu transmiteţi prin email cererile de finanţare pentru microproiecte. Cererile expediate prin email nu vor fi luate în considerare.

Pentru a participa la concurs este îndeajuns să fie completată (scrisă pe calculator) doar cererea de finanţare în limba romană, rusă sau engleză. Vă rugăm să nu ne transmiteți materiale nesolicitate (fotografii, certificate, planuri de afaceri ş.a.), ele nu vor fi luate în considerare. După etapa de preselecție (în baza cererii), care va avea loc la sfîrșitul lunii februarie 2016, ambasada va contacta solicitanţii cererilor selectate.

Cu albinele spre viitor!

Cu albinele spre viitor!

Ambasada Germaniei la Chişinău susţine în acest an asociaţia „Dreptul la viaţă“ în echiparea unei albinării pentru elevele şi elevii şcolii internat din Cărpineni, r. Hânceşti. Mica albinărie va oferi unor elevi posibilitatea, ca aceştia să devină în viitor apicultori. Ambasada germană a achitat achiziţionarea stupilor, fagurilor, a unei maşini centrifuge şi a echipamentului de protecţie. Şi populaţia locală şi-a adus contribuţia.

În următorul material video vă prezentăm microproiectul "Cu albinele spre viitor!".

Contact

În cazul în care aveţi întrebări privind microproiectele, puteţi să ne contactaţi la nr. de tel. 0 22 200 633 în zilele de marţi şi joi, de la ora 14.00 pîna la 15.00.

Telefon:
0 22 200 633